środa, 16 października 2013

Państwo Wkrzan- Ukerland


Państwo Wkrzan to wczesnośredniowieczne plemienne państwo słowiańskie zamieszkujące wokół rzeki Wkry i częściowo nad Zalewem Szczecińskim. Pierwsze wzmianki o tym plemieniu i jego państwie pochodzą z ok. 934. Głównym ośrodkiem Wkrzan był Przęcław a ważniejszymi grodami Pozdawilk oraz Wkryujście[1].
Die Ranen (Rujanen) und ihre Nachbarn
Wkrzanie (na mapie: Ukrer). wg http://www.wizlaw.de/html/rujana.html

Wineta, zatopione miasto pogańskich i prawosławnych Słowian


Wineta, ten legendarny gród i port z latarnią morską u ujścia Odry był dużym ośrodkiem handlowym, pojawiającym się po raz pierwszy w relacji Adama z Bremy. Dokładne położenie jest nieznane, ale na wyspie Wolin lub sąsiednich istniało miasto i ośrodek handlu. Według Adama z Bremy Wineta znajdowała się u ujścia Odry do Morza Scytyjskiego (Bałtyku). Miało być to największe z miast ówczesnej Europy i wielki ośrodek handlowy, zamieszkany przez Słowian, Greków (wg współczesnych analiz chodziło o chrześcijan obrządku wschodniego) i inne ludy. Mieszkańcy Winety byli poganami oraz chrześcijanami obrządku wschodniego, wg ostatniej analizy w czasopiśmie "Der Spiegel". Na późniejszych mapach zaznaczano rzekome resztki Vinety na północ od wyspy Uznam, w wodach Zatoki Pomorskiej.
Winieta, jak to przekazała legenda, zatopiona została przed Koserow ( Foto: Bałtyk przed Koserow ). Znany świnoujski kronikarz,  W.F. Gadebusch  tak w swojej „Kronice wyspy Uznam” tę hipotezę udowadniał:
- Kamienie z Rafy Winieta koło Koserow, które wbudowane zostały w świnoujski falochron, wykazują ślady obróbki dokonanej niegdyś przez ludzi.
- Wolin oddalony cztery mile od morza, leżący nad zamuloną i zapiaszczoną rzeką, nie mógł nigdy być wielkim handlowym miastem trzech mórz, jak to określił Adam z Bremy.
- Ze wszystkich przekazów wynika, że Winieta położona była w pobliżu ujścia Piany. Adam z Bremy pisał o krótkiej podróży na wiosłach z Demmin do Winiety, rozumie się przez Achterwasser ( Scytyjskie Bagna )
- Wspomniane przez Adama z Bremy „trzy morza” mogą zostać tak wyjaśnione, że Winieta leżała na wysuniętym cyplu przed Damerow stąd tez miała z jednej strony wiatr, z drugiej spokojne jezioro a na południu „zielone” Achterwasser.
- Historyk David Chyträus w swojej „Chronicon Saxiniae” z XVI wieku, umieszczał Winietę u brzegów rzeki Piany w pobliżu Damerow.
- Krainą zamieszkałą przez Winetów była wyspa Uznam, podczas gdy Julin na wyspie Wolin był zasiedlony przez Pomorjanan ( Pomorzan ).
źródło: http://usedom-wollin.eu/legendarne_miasto_winieta.htm wg   http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=NB_9hH5J7WlbuM&tbnid=Fl8XZfUfCsX_4M:&ved=0CAYQjhwwAA&url=http%3A%2F%2Ftoniglenn.wordpress.com%2Ftag%2Fvineta-karte%2F&ei=MGFZUpWuHcqs0QW_uIDABg&psig=AFQjCNF-5YCR6rmTYCH6Y-jArTR5lf47JQ&ust=1381675696678695 
 
Mapa z nazwą Wineta, rok 1760 wg http://ixy.free.fr/litorina/images/RudenVineta1760.jpg

Upadek republiki kupieckiej Wolina


Porwanie krola Svenda przez Jomswikingow

Porwanie krola Svenda przez Jomswikingow, za Adam Fabricius (1822-1902) Illustreret Danmarkshistorie for folket 1854 oraz http://www.freewebsite-service.com/jomsvikingasaga/klasyczne+ilustracje.php?id=201757
Największe miasto wczesnego Średniowiecza na ziemiach obecnej Polski nie doczekało się wielu wzmianek w literaturze. Czasy gdy było niezależną republiką, o dość dziwnym statusie i prawach, minęły bezpowrotnie. Pozostała tylko historia dawnej republiki oraz badania archeologiczne, które dowodzą jednego: istniały czasy gdy populacja miasta portowego, położonego tuż nad Morzem Bałtyckiem, była ok. 2-krotnie większa niż obecnie.

Geneza republiki
Na południowo-wschodnim krańcu wyspy Wolin osiedla mieszkalne istniały już pod koniec epoki kamienia,co pokazały wykopaliska z lat 1930 i 1950 r. Duże wykopaliska w 1930 roku poprowadzone przez Schuchardta przyniosły rozstrzygnięcie, odkrywając osadę z dochodzącą do 9 m głębokości warstwą osadniczą. W tym miejscu w 980 r.n.e. donoszono o wikińskim mieście Julin, także zwanym Jomsburg.
Legenda głosi, że zatopione miasto Wineta było największym miastem słowiańskim. Gdzie znajduje się dziś Wineta, nie wiemy. Zidentyfikowano Wolin. Miejsce było w IX wieku jednym z głównych centrów handlowych na Bałtyku, a w X wieku miało już około 8000 mieszkańców. Po wykopaliskach ustalono iż osada musiała mieć długość ok. czterech kilometrów wzdłuż rzeki Dźwiny. Wykopaliska rozciągały się aż do “Srebrnej Góry” na północ od Wolina. Podczas budowy nowego mostu zostały odkryte kolejne znaleziska w latach 1990-tych.