środa, 16 października 2013

Państwo Wkrzan- Ukerland


Państwo Wkrzan to wczesnośredniowieczne plemienne państwo słowiańskie zamieszkujące wokół rzeki Wkry i częściowo nad Zalewem Szczecińskim. Pierwsze wzmianki o tym plemieniu i jego państwie pochodzą z ok. 934. Głównym ośrodkiem Wkrzan był Przęcław a ważniejszymi grodami Pozdawilk oraz Wkryujście[1].
Die Ranen (Rujanen) und ihre Nachbarn
Wkrzanie (na mapie: Ukrer). wg http://www.wizlaw.de/html/rujana.html
 Poniżej- próba rekonstrukcji Ukerlandu.
 • Skansen
 •  
 • Castrum Turglowe
 •  
 •  statek "Svantevit"
 •  
 • W Castrum Turglowe
 •  
 • Wizyta Franków '
 •  
 • Martwa natura
 •  
 • Stado owiec
 •  
 • W Ukranenland
 •  
 • Niekompletne Chatki
 •  
 • Dom
 •  
 • Rzeźbienie kości
 •  
 • Świątynia bogów
 •  
 • Kucie
Niepodległość
W pierwszej poł. X w. uzależnili się od Germanów. Należeli do wieleckiej grupy plemion, okresowo przyłączali się do Związku wieleckiego. W 934 miała miejsce wyprawa niemiecka na ziemie Wkrzan.

Podbój
W 954, margrabia Gero w Saksonii Wschodniej  ( marca Geronis ), wspomagany przez kuzyna cesarz Ottona I , Conrada z Lotaryngii , poprowadził z powodzeniem kampanię mającą ujarzmić Ukrani, który weszli w zasięg Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego  po 929 - w wyniku Bitwy w Lenzen. W roku 954 przyjęli zależność od pierwszego margrabiego Marchii Wschodniej Gerona.

Powrót niepodległości

Po 983 buncie Obodrytów i Lutiyków, uzyskali ponowną niezależność, ale pozostał pod stałą presją wojskową, zwłaszcza z Polski i Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W wyników wielkiego powstania Słowian, które miało miejsce w roku 983 odzyskali swobodę. W wiekach późniejszych (ok. XII w.) znaleźli się w księstwie zachodniopomorskim. W wieku XII na części ich ziem podbitych przez Brandenburgię powstała Marchia Wkrzańska[1].

Sąsiadowali z plemionami (od północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Wolinianie, Pomorzanie, Pyrzyczanie, Rzeczanie, Redarowie, Dołężanie, Czrezpienianie i Chyżanie[2].
Obecnie dawne terytorium Wkrzan obejmują niemiecki Powiat Vorpommern-Greifswald i Powiat Uckermark oraz polski Powiat policki.

opr. Adam Fularz na post. Wikipedii
 1. Encyklopedia Szczecina. T. II P-Ż. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 619. ISBN 8387341452. (pol.)
 2. Atlas Historyczny Polski. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1993, s. 4. ISBN 8370000169. (pol.)
 1. Piskorski J. M., Rozmieszczenie i zasięg osadnictwa Wkrzan, [w:] Materiały Zachodniopomorskie, t. 26, 1980.
 2. Piskorski J., Wkrzanie, [w:] Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską, red. J. Strzelczyk, Poznań 1981.
 3. Piskorski J., Z dziejów politycznych Wkrzan, [w:] Przegląd Zachodniopomorski, t. 25/1, 1981.
 4.  Ingo Materna. Brandenburgische Geschichte. Akademie Verlag. Berlin. 1995, p. 29

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz