środa, 16 października 2013

Państwo Wkrzan- Ukerland


Państwo Wkrzan to wczesnośredniowieczne plemienne państwo słowiańskie zamieszkujące wokół rzeki Wkry i częściowo nad Zalewem Szczecińskim. Pierwsze wzmianki o tym plemieniu i jego państwie pochodzą z ok. 934. Głównym ośrodkiem Wkrzan był Przęcław a ważniejszymi grodami Pozdawilk oraz Wkryujście[1].
Die Ranen (Rujanen) und ihre Nachbarn
Wkrzanie (na mapie: Ukrer). wg http://www.wizlaw.de/html/rujana.html

Wineta, zatopione miasto pogańskich i prawosławnych Słowian


Wineta, ten legendarny gród i port z latarnią morską u ujścia Odry był dużym ośrodkiem handlowym, pojawiającym się po raz pierwszy w relacji Adama z Bremy. Dokładne położenie jest nieznane, ale na wyspie Wolin lub sąsiednich istniało miasto i ośrodek handlu. Według Adama z Bremy Wineta znajdowała się u ujścia Odry do Morza Scytyjskiego (Bałtyku). Miało być to największe z miast ówczesnej Europy i wielki ośrodek handlowy, zamieszkany przez Słowian, Greków (wg współczesnych analiz chodziło o chrześcijan obrządku wschodniego) i inne ludy. Mieszkańcy Winety byli poganami oraz chrześcijanami obrządku wschodniego, wg ostatniej analizy w czasopiśmie "Der Spiegel". Na późniejszych mapach zaznaczano rzekome resztki Vinety na północ od wyspy Uznam, w wodach Zatoki Pomorskiej.
Winieta, jak to przekazała legenda, zatopiona została przed Koserow ( Foto: Bałtyk przed Koserow ). Znany świnoujski kronikarz,  W.F. Gadebusch  tak w swojej „Kronice wyspy Uznam” tę hipotezę udowadniał:
- Kamienie z Rafy Winieta koło Koserow, które wbudowane zostały w świnoujski falochron, wykazują ślady obróbki dokonanej niegdyś przez ludzi.
- Wolin oddalony cztery mile od morza, leżący nad zamuloną i zapiaszczoną rzeką, nie mógł nigdy być wielkim handlowym miastem trzech mórz, jak to określił Adam z Bremy.
- Ze wszystkich przekazów wynika, że Winieta położona była w pobliżu ujścia Piany. Adam z Bremy pisał o krótkiej podróży na wiosłach z Demmin do Winiety, rozumie się przez Achterwasser ( Scytyjskie Bagna )
- Wspomniane przez Adama z Bremy „trzy morza” mogą zostać tak wyjaśnione, że Winieta leżała na wysuniętym cyplu przed Damerow stąd tez miała z jednej strony wiatr, z drugiej spokojne jezioro a na południu „zielone” Achterwasser.
- Historyk David Chyträus w swojej „Chronicon Saxiniae” z XVI wieku, umieszczał Winietę u brzegów rzeki Piany w pobliżu Damerow.
- Krainą zamieszkałą przez Winetów była wyspa Uznam, podczas gdy Julin na wyspie Wolin był zasiedlony przez Pomorjanan ( Pomorzan ).
źródło: http://usedom-wollin.eu/legendarne_miasto_winieta.htm wg   http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=NB_9hH5J7WlbuM&tbnid=Fl8XZfUfCsX_4M:&ved=0CAYQjhwwAA&url=http%3A%2F%2Ftoniglenn.wordpress.com%2Ftag%2Fvineta-karte%2F&ei=MGFZUpWuHcqs0QW_uIDABg&psig=AFQjCNF-5YCR6rmTYCH6Y-jArTR5lf47JQ&ust=1381675696678695 
 
Mapa z nazwą Wineta, rok 1760 wg http://ixy.free.fr/litorina/images/RudenVineta1760.jpg